Phone: 0978049496

Máy Đo Đường Huyết Accu Chek Active

920.000 đ 1.100.000 đ -16%

Máy Đo Đường Huyết Omron HGM 112

1.050.000 đ 1.250.000 đ -16%

Que Thử Đường Huyết On Call Plus

180.000 đ 200.000 đ -10%

Máy Đo Đường Huyết Accu-Chek Performa

1.290.000 đ 1.380.000 đ -7%

Máy Đo Đường Huyết OGCare

475.000 đ 530.000 đ -10%

Máy Đo Đường Huyết Omron HGM 111

1.490.000 đ 1.600.000 đ -7%

Máy Đo Đường Huyết Omron HEA-221

1.750.000 đ 190.000 đ --821%

1
Top